O nas

Wydział Integracji i Rynku Pracy Urzędu Miasta Nowego Sącza sprawuje nadzór nad Sądeckim Urzędem Pracy, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej,
Środowiskowym Domem Samopomocy, miejskimi Domami Pomocy Społecznej,
a także urzędnikami realizującymi zadania z obszaru PFRON.
Wśród kometencji wydziału znajduje się m.in. współpraca z organizacjami pozarządowymi
i innymi podmiotami, działającymi w obszarze polityki społecznej
na rzecz mieszkańców Miasta Nowego Sącza.

Menu strony

Obszary działania

- Lokalny Rynek Pracy
- Polityka Społeczna
- Wspierania organizacji NGO
- Instytucje Rynku Pracy
- Instytucje Pomocy Społecznej
- Powiatowa Rada Rynku Pracy
- Partnerstwo na rzecz Rynku Pracy
- Kampanie społeczneValid XHTML 1.0 Strict

Aktualności :

  
Miejski Dzień Integracji Uczniów    (2016-12-03)     

W Nowym Sączu, po raz czwarty odbył się Miejski Dzień Integracji Uczniów połączony z wizytą Motomikołajów z Forum Sądeckich Motocyklistów. Wydarzenie zgromadziło w Miasteczku Multimedialnym ponad 300 dzieci z przedszkoli i klas integracyjnych z terenu miasta. W spotkaniu udział wzięły zarówno dzieci zdrowe, jak i dzieci niepełnosprawne wraz z opiekunami, nauczycielami i rodzicami. Głównym organizatorem wydarzenia był Prezydent Miasta Nowego Sącza Ryszard Nowak.    więcej
  
Dyskutowali o autyźmie    (2016-12-03)     

"Z autyzmem przez życie". Tak zatytułowane było sympozjum, poświęcone autyzmowi i sposobom radzenia sobie z tym problemem (1 grudnia). Wydarzenie objął patronatem prezydent Nowego Sącza Ryszard Nowak, a na sympozjum obecni byli zastępca prezydenta Wojciech Piech i dyrektor Wydziału Integracji i Rynku Pracy UM Leszek Langer. Uczestnikami konferencji byli rodzice i bliscy osób z autyzmem, a także przedstawiciele instytucji działających na rzecz osób    więcej
  
Gala "Mój sposób na biznes"    (2016-11-28)     

Właściciel Medikor III Sp. z o.o. Szpital Położniczo-Ginekologiczny w Nowym Sączu został Sądeckim Przedsiębiorcą Roku 2016 w konkursie Mój Sposób na Biznes. W kategorii Debiut w biznesie kapituła konkursowa najwyżej oceniła firmę Marka Marioli Kardacz. Gala finałowa odbyła się 23 listopada w MMC Brainville. W kategorii Solidny partner Sądeckiego Urzędu Pracy nagrodę otrzymała Jadwiga Popiela z firmy Centrum. Na konkurs Przedsiębiorca 2016 - Mój Sposób na    więcej
  
Inetegracyjne śpiewanie o Ojczyźnie    (2016-11-11)     

W Miejskim Ośrodku Kultury w Nowym Sączu po raz dziewiąty odbywał się Festiwal Piosenki i Poezji Patriotycznej "Pod skrzydłami Orła". Tegoroczna edycja festiwalu zbiegła się w czasie z jubileuszem 10-lecia działalności Stowarzyszenia "Jesteśmy" funkcjonującego przy Środowiskowym Domu Samopomocy w Nowym Sączu. Pełnomocnik Prezydenta Nowego Sącza - Leszek Langer, wraz z przedstawicielem Zarządu Powiatu Nowosądeckiego - Marianem Rybą złożyli władzom stowarzyszenia    więcej
  
Nowosądecki Marsz Różowej Wstążki     (2016-10-11)     

Dyrektor Wydziału Integracji i Rynku Pracy Leszek Langer wziął udział w VIII Marszu Różowej Wstążki, który w poniedziałkowe popołudnie przeszedł ulicami Nowego Sącza. Marsz już po raz ósmy zorganizowało Stowarzyszenie Kobiet do Walki z Rakiem Piersi Europa Donna, Stowarzyszenie Sądeckie Forum Kobiet oraz Nowosądeckie Stowarzyszenie Amazonek im. Heleny Włodarczyk. Inicjatywa jest adresowana nie tylko dla osób chorych na raka piersi.    więcej
  
Obradowała krajowa rada rynku pracy     (2016-10-08)     

Rada Rynku Pracy zebrała się 5 października w CPS "Dialog". W posiedzeniu uczestniczył sekretarz stanu Stanisław Szwed. Członkowie Rady omawiali plany finansowe Funduszu Pracy i Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na 2017 rok. Dyskutowali m.in. o wyzwaniach, związanych z aktywizacją długotrwale pozbawionych pracy oraz bezrobotnych w wieku 50+. Rada dyskutowała także o wynikach analizy rozwiązań, wprowadzonych tą    więcej
  
Zmiany w programie dla seniorów     (2016-10-08)     

W 2017 roku nadejdą zmiany w programie Senior-WIGOR, który po przekształceniu będzie nazywał się "Senior +". Proponowane zmiany dotyczą między innymi wprowadzenia nowej formy placówki - Klubu "Senior +", kwot dofinansowań na funkcjonowanie, jednorazowego wsparcia finansowego oraz standardów lokalowych. W nadchodzących latach w Polsce systematycznie zwiększać się będzie liczba i udział w życiu społecznym osób starszych. Do 2025 roku 28% ludności    więcej
  
Opieka traktowana jak praca     (2016-10-08)     

Sejm znowelizował ustawę o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz ustawę o świadczeniach przedemerytalnych. Zgodnie z wprowadzonymi zmianami osoby, które utraciły prawa do świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłków opiekuńczych, pobieranych w związku ze sprawowaniem opieki nad osobą niepełnosprawną, zyskają po jej śmierci prawo do zasiłku dla bezrobotnych lub świadczenia przedemerytalnego. Aby uzyskać to prawo opiekę należy    więcej
  
Prezydent Miasta spotkał się z Panią Minister     

Podczas wizyty w Warszawie, prezydent Ryszard Nowak wraz z dyrektorem Wydziału Integracji i Rynku Pracy Leszkiem Langerem spotkał się z Minister Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej Elżbietą Rafalską. Spotkanie było okazją do omówienia między innymi realizacji programu Rodzina 500+ i efektów jego wprowadzenia w Nowym Sączu, aktualnej sytuacji na rynku pracy oraz o możliwości wspierania rodzin i osób objętych działaniami lokalnej polityki senioralnej. Pani Minister z dużym    więcej
  
Premier Beata Szydło w Nowym Sączu     

W drugim dniu XXVI Forum Ekonomicznego, podczas odbywającego się równolegle Forum Młodych Liderów, prezes rady ministrów Beata Szydło przyjechała do Nowego Sącza aby spotkać się z młodzieżą, przyszłymi liderami biznesu, nauki i polityki. Przed gmachem nowosądeckiego "Sokoła" panią premier powitali: Leszek Langer - pełnomocnik prezydenta miasta oraz Michał Wójcik - prezes Europejskiego Domu Spotkań Fundacji Nowy Staw. W wypełnionej młodzieżą sali    więcej
  
Spotkanie z Minister Elżbietą Rafalską     

Dyrektor Wydziału Integracji i Rynku Pracy Leszek Langer spotkał się w Warszawie z Minister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej Elżbietą Rafalską. Podczas rozmowy omówiono bieżące sprawy związane z wdrażanymi nowymi rozwiązaniami w obszarze polityki społecznej. Dyrektor Langer przekazał też pani minister pozdrowienia od prezydenta miasta Ryszarda Nowaka oraz wręczył wraz z pozdrowieniami dwutomową Encyklopedię Sportu Sądeckiego. Publikacja zainteresowała    więcej
  
Festyn rodzinny i oddanie boiska (2016-09-24)     

Na zaproszenie zarządu Osiedla Wojska Polskiego i mieszkańców prezydent Ryszard Nowak oraz dyrektor wydziału integracji i rynku pracy - Leszek Langer wzięli udział w otwarciu wielofunkcyjnego boiska, które powstało w ramach budżetu obywatelskiego na rok 2016. Otwarciu nowego obiektu towarzyszył Turniej Piłkarski o Puchar radnego Dawida Dumany oraz Piknik rodzinny połączony z akcją wspierającą chorego na białaczkę 7-miesięcznego Patryka.    więcej
  
XIX Pożegnanie Lata (2016-09-23)     

W Domu Pomocy Społecznej w Zawadzie po raz 19. odbyło się Pożegnanie Lata. Coroczne spotkania pracowników i podopiecznych DPS są okazją do integracji i wspólnego spędzenia czasu. W tegorocznym festynie uczestniczyli: Zastępca Prezydenta Wojciech Piech, dyrektor Wydziału Integracji i Rynku Pracy Leszek Langer, dyrektor Wydziału Zdrowia i Opieki Społecznej Grzegorz Chochla, dyrektorzy DPS-ów z ościennych gmin i powiatów oraz ich podopieczni.    więcej
  
Piknik Integracyjny Osiedla Stare Miasto (2016-09-09)     

W niedzielę na międzyszkolnym stadionie im. Romana Stramki odbył się rodzinny piknik mieszkańców osiedla Stare Miasto połączony z atrakcjami dla najmłodszych. W wydarzeniu wziął udział Prezydent Nowego Sącza Ryszard Nowak, a wszystkich uczestników tradycyjnego pikniku powitał przewodniczący Zarządu Osiedla Stare Miasto Przemysław Gawłowski. Oprócz licznych konkursów sprawnościowych z nagrodami, przygotowanych przez nauczycieli z Zespołu Placówek    więcej
  
Obradowała Rada Rynku Pracy     

Przed kilkoma dniami obradowała Rada Rynku Pracy przy Sądeckim Urzędzie Pracy. Uczestniczy posiedzenia debatowali nad wypracowaniem opinii w sprawie zmian do wyboru form aktywizacji zawodowej bezrobotnych i innych uprawnionych osób w ramach łącznej kwoty ustalonej dla Miasta Nowego Sącza, zgodnie z algorytmem na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz innych zadań fakultatywnych w 2016 roku. Dokonano przesunięć środków, w taki sposób aby    więcej
  
O polityce prorodzinnej na Furum (2016-09-08)     

Minister Elżbieta Rafalska jest gościem XXVI Forum Ekonomicznego w Krynicy. Wzięła tam udział w panelu dyskusyjnym: "Polityka prorodzinna - nowe wyzwania w obliczu niżu demograficznego w Europie". Minister Elżbieta Rafalska podczas panelu przekonywała też, że nie da się zaadoptować polityki rodzinnej stosowanej w jednym kraju do innego kraju. - Nie ma jednego modelu polityki rodzinnej, który możemy przyjąć, jak najlepszą receptę. Ta polityka musi być    więcej
  
Najniższa emerytura w 2017 r. wyniesie 1000 zł     

Rząd proponuje by w marcu 2017 w ramach waloryzacji wszystkie emerytury i renty z systemu ubezpieczenia społecznego, z ubezpieczenia społecznego rolników, z zaopatrzenia tzw. służb mundurowych, zasiłki i świadczenia przedemerytalne, zostały podniesione o wskaźnik wynoszący 100,73 proc. Podwyżkę można wyliczyć mnożąc dotychczasową wysokość emerytury przez 1,0073. Jeśli ktoś np. otrzymuje 1500 zł emerytury to po waloryzacji otrzyma 1510,95 zł.    więcej
  
Asystenci rodziny to ważne wsparcie     

Zależy nam na tym, aby asystentów rodziny było coraz więcej, aby ich pozycja zawodowa została wzmocniona" - powiedziała minister rodziny Elżbieta Rafalska podczas V Ogólnopolskiego Zlotu Asystentów Rodziny. 12 i 13 września, w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym Gdynia, odbywa się V Ogólnopolski Zlot Asystentów Rodziny. W wydarzeniu bierze udział ok. 300 osób, specjalistów pracy z rodziną i naukowców z całej Polski. - Cieszę się, że spotykam tu    więcej
  
Festiwal Funduszy Europejskich w Nowym Sączu     (2016-08-26)

W najbliższą niedzielę, 28 sierpnia, na rynku w Nowym Sączu zagości festiwalowa scena Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Festiwal Funduszy Europejskich „Małopolska myśli o Tobie" to cykl imprez plenerowych, skierowanych do rodzin, młodzieży i wszystkich, którzy chcą poznać lokalnych przedsiębiorców, instytucje i organizacje, lubią dobrą muzykę (gwiazdą niedzielnego wieczoru będzie Afromental) oraz szukają informacji o tym, jak realizować swoje marzenia i pomysły dzięki    więcej
  
"Nadzieja" dostanie dofinansowanie na samochód     (2016-08-24)

Wychodząc naprzeciw potrzebom podopiecznych Stowarzyszenia "Nadzieja" informujemy, że Prezydent Miasta Nowego Sącza - Ryszard Nowak pozyskał 80 tysięcy złotych na zakup nowego pojazdu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych. Stanowi to większość kwoty, która w niedługim czasie posłuży do zakupu nowego samochodu typu bus - przystosowanego do przewozu podopiecznych stowarzyszenia. Użytkowany dotychczas samochód miał    więcej
  
Zmiany w kodeksie pracy od 1 września     (2016-08-24)

Koniec z syndromem pierwszej dniówki zakłada wchodząca w życie 1 września br. nowelizacja Kodeksu pracy. Pracodawca i każdy pracownik będzie zobowiązany posiadać umowę na piśmie albo pisemne potwierdzenie jej warunków - jeszcze przed dopuszczeniem pracownika do pracy. Jeżeli umowa o pracę nie będzie zawarta na piśmie, np. strony ustalą ustnie jej warunki - pracownik będzie musiał otrzymać na piśmie potwierdzenie warunków wcześniej    więcej
  
Coraz mniejsze bezrobocie w Nowym Sączu     (2016-08-23)

Lipiec był kolejnym miesiącem, w którym zanotowano spadek bezrobocia w mieście. Na koniec miesiąca w ewidencji Sądeckiego Urzędu Pracy pozostawało 2909 osób - o 63 mniej niż w czerwcu oraz o 546 mniej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Tak optymistycznych danych nie było od lat. W ujęciu rocznym spadek bezrobocia wyniósł 1,5 % i obecnie oscyluje w granicach 6,5 %. - W lipcu wpłynęły do SUP 223 oferty zatrudnienia, czyli o 13 ofert więcej niż w poprzednim    więcej
  
Co dalej z systemem emerytalnym ?     (2016-08-23)

Wychodząc naprzeciw potrzebom podopiecznych Stowarzyszenia "Nadzieja" informujemy, że Prezydent Miasta Nowego Sącza - Ryszard Nowak pozyskał 80 tysięcy złotych na zakup nowego pojazdu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych. Stanowi to większość kwoty, która w niedługim czasie posłuży do zakupu nowego samochodu typu bus - przystosowanego do przewozu podopiecznych stowarzyszenia. Użytkowany dotychczas samochód miał    więcej
  
Nowy Sącz wysoko w rankingu     

Prezydent Ryszard Nowak odebrał nagrodę za pierwsze miejsce w kategorii "Efektów polityki społecznej" oraz drugą nagrodę w głównej kategorii "Oceny Aktywności Gmin Subregionu Sądeckiego w 2015 roku". Analizę co roku publikuje Fundacja Sądecka wraz z Instytutem Ekonomicznym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu. Gala finałowa połączona z wręczeniem nagród odbyła się w Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari w Starym Sączu.    więcej
  
Prezes PFRON odwiedził Nowy Sącz     (2016-07-26)

W Nowym Sączu gościł prezes Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - Robert Kwiatkowski. Podczas spotkania z parlamentarzystami, samorządowcami i kierownikami Warsztatów Terapii Zajęciowej, prezes PFRON zapowiedział nowelizację Ustawy o Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej oraz Zatrudnieniu Osób Niepełnosprawnych. W spotkaniu udział wzięli m.in. senatorowie Stanisław Kogut i Jan Hamerski, starosta Marek Pławiak, dyrektor Leszek Langer,    więcej
  
Niskie bezrobocie w Nowym Sączu     (2016-07-26)

Bezrobocie w Polsce spada do rekordowo niskiego poziomu wynika z najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego. Stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła w czerwcu 8,8 procent. W Nowym Sączu odnotowuje się jeden z najlepszych wskaźników, mówiących o tym, że w skali kraju mamy wyjątkowo małe bezrobocie. Pod tym względem w Nowym Sączu jest dużo lepiej niż w powiatach: nowosądeckim ziemskim, limanowskim i gorlickim. 7,1 proc.    więcej
  
Otwarto nowy tor modelarski     (2016-07-10)

Prezydent Ryszard Nowak wraz z wiceprezydentem Wojciechem Piechem, radnymi - Andrzejem Bodzionym i Tomaszem Cisoniem, dyrektorami instytucji oraz młodzieżą pasjonującą się modelarstwem, otwarli w dzielnicy Zawada nowoczesny tor do rozgrywania zawodów w wyścigach modeli samochodowych. W wydarzeniu wziął udział m.in. Leszek Langer - dyrektor Wydziału Integracji i Rynku Pracy. Obiekt będzie służył nie tylko organizacji zawodów modeli samochodów zdalnie    więcej
  
Sejm za godną stawką godzinową     (2016-07-07)

Sejm przyjął ustawę wprowadzającą minimalną stawkę godzinową. Ustawa zakłada, że od 1 stycznia 2017 r. będzie obowiązywać minimalna stawka godzinowa w wysokości ponad 12 zł dla pracujących na określonych umowach zlecenia oraz umowach o świadczenie usług, w tym samozatrudnionych. Ponieważ ta kwota ma być waloryzowana co roku w zależności od wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę na etacie, w przypadku przyjęcia minimalnego wynagrodzenia    więcej
  
Premier: Program 500+ zmienia życie Polaków     (2016-07-06)

Program pozwala wielu rodzinom rzeczywiście żyć na plus - oceniła szefowa rządu podsumowując trzy miesiące działania programu 500+. Jak dodała, jest to pierwszy po 1989 roku kompleksowy program wsparcia dla rodzin. Program nie jest kosztem, tylko inwestycją, która jest potrzebna Polsce - powiedziała Beata Szydło. Jak podkreśliła, rządowe wsparcie zaspakaja realne potrzeby rodzin. W wielu miejscach, gdzie jest duże bezrobocie, gdzie rodziny musiały kupować    więcej
  
Najniższe bezrobocie od 8 lat     (2016-07-06)

Stopa bezrobocia rejestrowanego w czerwcu br. wyniosła 8,8 proc. To spadek o 0,3 pkt. proc. w porównaniu do maja br. Tak dobrego wyniku nie było od października 2008 roku. "Bezrobocie w czerwcu spadło poniżej 9 proc. Tak dobrego wyniku nie było od 8 lat. To świetne informacje, które pozwalają z optymizmem patrzeć na przyszłość rynku pracy w Polsce" - powiedziała Elżbieta Rafalska, minister rodziny, pracy i polityki społecznej. Stopa bezrobocia w czerwcu br. była    więcej
  
Spotkanie z Minister Elżbietą Rafalską     (2016-07-02)

Leszek Langer, dyrektor Wydziału Integracji i Rynku Pracy Urzędu Miasta Nowego Sącza spotkał się w dniu 2 lipca 2016 roku z Elżbietą Rafalską - Ministrem Rodziny Pracy i Polityki Społecznej. Podczas krótkiego spotkania zostały przekazane pozdrowienia od prezydenta Ryszarda Nowaka, a także umówiono spotkanie, którego, którego celem będzie uzgodnienie terminu przyjazdu pani minister do Nowego Sącza. Spotkanie odbyło się przy okazji V Krajowego Kongresu Prawa i Sprawiedliwości w Warszawie    więcej
  
Ostatni miesiąc na decyzję: ZUS czy OFE     (2016-07-01)

Okno transferowe, umożliwiające zmianę decyzji w zakresie przekazywania części składki emerytalnej, zamyka się 31 lipca 2016 r. Mamy już tylko miesiąc na decyzję, czy nasze pieniądze na emeryturę będą przekazywana do otwartego funduszu emerytalnego (OFE) czy ewidencjonowane na subkoncie prowadzonym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Jak jest dzielona składka emerytalna? Składka emerytalna, w wysokości 19,52 proc. uposażenia, w przypadku wyboru OFE    więcej
  
Ogłoszenie Sądeckiego Urzędu Pracy     (2016-07-01)

Sądecki Urząd Pracy informuje, że aktualnie posiada środki finansowe w ramach programu "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Mieście Nowym Sączu (II)". Wolne środki przeznaczone zostaną na realizację następujących programów: prace interwencyjne, bony na zasiedlenie, bony szkoleniowe, staże. W przypadku prac interwencyjnych, ważne jest, aby chęć udziału zgłosić jak najwcześniej, najlepiej do końca lipca br. Okres refundacji takiego programu    więcej
  
Spotkanie dla mieszkańców DPS-ów     (2016-06-29)

Spędzić czas inaczej niż zwykle, poczuć się jak dawniej, przywołać wspomnienia, porozmawiać i dobrze się bawić - taki był cel spotkania integracyjnego dla pensjonariuszy Domu Opieki Społecznej przy ul. Emilii Plater. Gościem spotkania był Zastępca Prezydenta Miasta Jerzy Gwiżdż i m.in. dyrektor Wydziału Integracji i Rynku Pracy - Leszek Langer, a przede wszystkim pensjonariusze zaprzyjaźnionych DPS-ów. Bardzo się cieszę, że takie spotkania integracyjne się odbywają    więcej
  
5 zmian w refundacji składek i wpłat na PFRON     (2016-06-29)

1 lipca wchodzi w życie nowelizacja ustawy z 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. poz. 1886) w zakresie dotyczącym m.in. refundacji składek na ubezpieczenia społeczne dla niepełnosprawnych przedsiębiorców i rolników, wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i dofinansowania do wynagrodzenia pracowników niepełnosprawnych. Poniżej przedstawiamy    więcej
  
Jescze tylko 2 dni na wnioski z wyrównaniem     (2016-06-29)

Jeśli złożymy wniosek o świadczenie "rodzina 500 plus" do 1 lipca włącznie, to otrzymamy pieniądze z wyrównaniem od 1 kwietnia. Później świadczenie będzie przyznawane od miesiąca, w którym wpłynął wniosek. "Jeśli są jeszcze rodziny, które nie złożyły wniosku o świadczenie wychowawcze, to zachęcam, aby zrobiły to do 1 lipca. Dzięki temu otrzymają wsparcie także za poprzednie 3 miesiące" - mówi Elżbieta Rafalska, minister rodziny, pracy i polityki społecznej. Jeśli złożymy wniosek    więcej
  
Obradowała Rada Rynku Pracy     (2016-06-27)

W poniedziałek 27 czerwca obradowała Powiatowa Rada Rynku Pracy Miasta Nowego Sącza. Otwierając obrady, przewodniczący Leszek Langer przywitał wszystkich w imieniu prezydenta Ryszarda Nowaka, po czym przystąpiono do omawiania poszczególnych punktów. Po przyjęciu protokołu z ostatniego posiedzenia rady, Stanisława Skwarło - dyrektor Sądeckiego Urzędu Pracy przedstawiła informację na temat bieżących wskaźników rynku pracy. Omówione zostały kwestie związane z potrzebami    więcej